Diac AB är kvalitets- och miljöcertifierade enligt standard SS EN ISO 9001:2008 samt 14001:2004

Diac skall:

  • sträva mot noll fel i alla led 
  • ha målsättningen att göra rätt från början
  • leverera rätt produkt i rätt kvalitet i rätt tid
  • arbeta med ständiga förbättringar
  • uppfylla kunders krav
  • hushålla med råvaror
  • återanvända spill från den egna produktionen
  • ständigt effektivisera vårt energiuttag

Miljöhänsynen ingår också som en naturlig del i allt utvecklingsarbete.
Dessa faktorer ger oss möjlighet att skapa ett bra arbetsklimat på Diac

BESÖK OSS PÅ SOCIALA MEDIER